Polityka prywatności

Serwis mymeetingrooms (później zwany Serwis) używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Właściel Serwisu pragnie zapewnić, iż we wszelkich działaniach podejmowanych w ramach Serwisu kieruje się przede wszystkim dobrem naszych użytkowników. Naszym celem jest poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań, tak ażeby poziom obsługi oraz poczucia bezpieczeństwa należał do najwyższych.
Cookies jako  instrumenty informatyczne  ułatwiają Klientom  również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają   zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera serwisu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji  Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera-informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu. Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Serwisu drogą mailową. Po odwołaniu adresu e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy prenumeraty.
Dane użytkowników którzy skorzystają z oferty umieszczonej w serwisie mymeetingrooms będą zapisywane w bazie danych mymeetingrooms. Każdy użytkownik bedzię miał prawo wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych z bazy danych mymeetingrooms. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, w celach transakcyjnych, a także w celach marketingowych administratora danych osobowych oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Celem bezwzględnej ochrony zawartości gromadzonych przez nas treści, w szczególności informacji o użytkownikach Serwisu prawa dostępu do danych osobowych zostało maksymalnie ograniczone. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Właściciela. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Informujemy również, że Właściciel jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

Postanowienia końcowe

Podane charakterystyki i zastosowania prezentowanych produktów/usług mają charakter orientacyjny. Serwis  dokłada wszelkich starań, aby podane informacje były możliwie wierne z rzeczywistością.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń zewnętrznych, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.
Wszelkie treści zawarte w Serwisie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem :

www. mymeetingrooms.pl/strona/polityka-prywatnosc

Serwis mymeetingrooms (później zwany Serwis) używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Właściel Serwisu pragnie zapewnić, iż we wszelkich działaniach podejmowanych w ramach Serwisu kieruje się przede wszystkim dobrem naszych użytkowników. Naszym celem jest poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań, tak ażeby poziom obsługi oraz poczucia bezpieczeństwa należał do najwyższych.
Cookies jako  instrumenty informatyczne  ułatwiają Klientom  również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają   zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera serwisu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji  Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera-informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu. Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Serwisu drogą mailową. Po odwołaniu adresu e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy prenumeraty.
Dane użytkowników którzy skorzystają z oferty umieszczonej w serwisie mymeetingrooms będą zapisywane w bazie danych mymeetingrooms. Każdy użytkownik bedzię miał prawo wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych z bazy danych mymeetingrooms. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, w celach transakcyjnych, a także w celach marketingowych administratora danych osobowych oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Celem bezwzględnej ochrony zawartości gromadzonych przez nas treści, w szczególności informacji o użytkownikach Serwisu prawa dostępu do danych osobowych zostało maksymalnie ograniczone. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Właściciela. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Informujemy również, że Właściciel jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

Postanowienia końcowe

Podane charakterystyki i zastosowania prezentowanych produktów/usług mają charakter orientacyjny. Serwis  dokłada wszelkich starań, aby podane informacje były możliwie wierne z rzeczywistością.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń zewnętrznych, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.
Wszelkie treści zawarte w Serwisie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem :

www.mymeetingrooms.pl/strona/polityka-prywatnosc