Wysyłanie wiadomości

WYSYŁASZ WIADOMOŚĆ DO:
COLAB, Romanowicza 4 , Kraków